OFERTES DE TREBALL - convocatòries tancades

CORESSA: Operari/ària Gestió residus i Neteja viària: Oferta CO-NV-2207

2 llocs de treball indefinits i una borsa de treball. Període de presentació de sol·licituds de l’11 al 25 d’abril de 2022.

Borsa de treball temporal Controlador/a de Mercats Municipals i Ambulants: Oferta CO-SM-2211

Netejador/a d’edificis: Oferta CO-NE-2208

Netejador/a: Oferta NE 2124 (borsa)

Teleoperador/a: Oferta IGSM 2201

1 lloc de treball indefinit a temps complet de Teleoperador/a.  Període de presentació de sol·licituds del 13 al 26 de gener de
2022.

Netejador/a: Oferta NE 1908 (borsa)

14 llocs de treball indefinits a temps parcial de NETEJADOR/A i una borsa

Tècnic/a de selecció i formació: Oferta RH 2202

1 lloc de treball temporal a temps complet

Netejador/a: Oferta NE 2124 (12 llocs de treball indefinit a temps parcial)

Operari/ària de neteja viària i recollida de residus: Oferta GRNV 2123

4 llocs de treball indefinits d’operari/ària de diversos serveis de l’àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària. Període de presentació de sol·licituds del 17 al 24 de novembre

Netejador/a: Oferta NE 2122

1 lloc de treball indefinit a temps complet de NETEJADOR/A

El/la peó Gestió de residus i Neteja viària GRNV 2109

12 llocs de treball indefinit i borsa per a cobrir substitucions d’OPERARI/ÀRIA de diversos serveis de l’àrea de Gestió de residus i Neteja Viària.

El/la peó especialista: Oferta NE 2120

1 lloc de treball temporal a temps complet de PEÓ ESPECIALISTA

Teleoperador/a IGSM 2114

1 lloc de treball temporal a temps complet de TELEOPERADOR/A.

Conductor/a de grua municipal IGSM 2108

1 lloc de treball temporal a temps complet de CONDUCTOR/A DE GRUA

Teleoperador/a IGSM 2106

3 llocs de treball temporal a temps complet de TELEOPERADOR/A

El/la Teleperador/a IGSM 2102

1 lloc de treball indefinit a temps complet de TELEOPERADOR/A

El/la peó: Oferta NVR 1915

El/la peó: Oferta NVR 2008

El/l’oficial de 2a. Taller Mecànic: NVR 2010

El/l’ oficial de 3a. Taller Mecànic: NVR 2009

El/la controlador/a de mercats municipals i ambulants: SVC 2006

El/l’ oficial de 3a. taller mecànic

El/la conductor/a: NVR 2003

El/la Teleoperador/a: Oferta SVC 2002

El/la peó: Oferta NVR 1915 (presentats fins el 13/12/19)

El/la netejador/a: Oferta NE 1908 (contractes indefinits)

El/la peó neteja viària: Oferta NVR 1901

El/l’ oficial 3a. taller mecànic: Oferta NVR 1902

El/l’ Auxiliar de grua: Oferta SVC 1905

El/ l’oficial de 2a. taller mecànic: Oferta 1808

El/la Netejavidres: Oferta 1807

Conductor/a: Oferta 1806

Teleoperador/a: Oferta 1805

Oficial 2a. taller mecànic: Oferta 1803