Procediments de contractació – Any 2008

Adjudicacions definitives – Any 2008

Subministrament de contenidors. Plec de clàusules particulars de data (10/06/2008). Adjudicació definitiva a l’empresa ROS ROCA S.A.

Subministrament de càtering per a les escoles bressol La Marta, La Mercè i La Susa. Plec de clàusules particulars de data (28/10/2008). Adjudicació definitiva a l’empresa EL MENÚ DEL PETIT S.L.L.

Redacció del projecte de construcció de l’aparcament soterrani Baldiri Aleu. Plec de clàusules particulars de data (22/12/2008). Adjudicació definitiva a l’empresa PCG Arquitectura e Ingeniería, S.A.