Procediments de contractació – Any 2013

Adjudicacions definitives – Any 2013

Contractació de finançament del subministrament d’una escombradora mecànica prèviament seleccionada per CORESSA, en la modalitat de rènting.

Subministrament mitjançant rènting d’una escombradora mecànica, per procediment obert

Subministrament de mopes de neteja per als centres que gestiona CORESSA, per procediment obert

Contractació de serveis per tasques d’assessorament i consultoria per als projectes innovadors i experimentals, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Subministrament de contenidors per a la recollida de residus municipals, per procediment negociat sense publicitat.

 

Desistiments de procediment – Any 2013

Subministrament mitjançant leasing d’una escombradora mecànica, per procediment obert.