Procediments de contractació – Any 2014

Adjudicacions definitives – Any 2014

Contractació del servei d’auditoria integral (auditoria de regularitat i auditoria operativa) corresponents als exercicis socials 2014-2015 i 2016, de l’empresa municipal Corporació d’empreses i serveis de Sant Boi, SA (CORESSA).

Contractació del servei de càtering per a les Escoles Bressol La Marta, La Mercè i La Susa, i manteniment de maquinària de cuina gestionat per CORESSA mitjançant procediment obert.

Contractació de finançament del subministrament d’una escombradora mecànica mitjançant rènting.

Contractació de renovació i instal·lació d’equips de pagament en les zones blaves del municipi de Sant Boi de Llobregat.

Subministrament mitjançant rènting d’una escombradora mecànica, per procediment obert.

Contractació de la retirada de vehicles fora d’ús, i la seva posterior gestió com a residus sòlids urbans, dels vehicles procedents del dipòsit municipal de Sant Boi de Llobregat.