Programes d’Habitatge

PROCEDIMENTS OBERTS

  • Actualment no hi ha cap procediment obert.

PROCEDIMENTS TANCATS

Procés d’adjudicació habitatge Protecció oficial al Saló Central H2 any 2022

Cedit amb caràcter onerós per l’Impsol a l’Ajuntament de Sant Boi per destinar a finalitats socials com habitatge de lloguer social destinat a famílies monoparentals/monomarentals.

Procés d’adjudicació habitatges sector saló Central H2 any 2021