Ofertes de treball

Convocatòries obertes

Teleoperador/a: Oferta IGSM 2201

1 lloc de treball indefinit a temps complet de Teleoperador/a.  Període de presentació de sol·licituds del 13 al 26 de gener de
2022.

 

Podeu consultar les convocatòries de les altres empreses municipals      CLAUS     IGUALSSOM


Convocatòries en procés

Netejador/a: Oferta NE 2124

 

Netejador/a: Oferta NE 1908 (borsa)

14 llocs de treball indefinits a temps parcial de NETEJADOR/A i una borsa


Convocatòries tancades 2021

Operari/ària de neteja viària i recollida de residus: Oferta GRNV 2123

4 llocs de treball indefinits d’operari/ària de diversos serveis de l’àrea de Gestió de Residus i Neteja Viària. Període de presentació de sol·licituds del 17 al 24 de novembre

Netejador/a: Oferta NE 2122

1 lloc de treball indefinit a temps complet de NETEJADOR/A

El/la peó Gestió de residus i Neteja viària GRNV 2109

12 llocs de treball indefinit i borsa per a cobrir substitucions d’OPERARI/ÀRIA de diversos serveis de l’àrea de Gestió de residus i Neteja Viària.

El/la peó especialista: Oferta NE 2120

1 lloc de treball temporal a temps complet de PEÓ ESPECIALISTA

Teleoperador/a IGSM 2114

1 lloc de treball temporal a temps complet de TELEOPERADOR/A.

Conductor/a de grua municipal IGSM 2108

1 lloc de treball temporal a temps complet de CONDUCTOR/A DE GRUA

Teleoperador/a IGSM 2106

3 llocs de treball temporal a temps complet de TELEOPERADOR/A

El/la Teleperador/a IGSM 2102

1 lloc de treball indefinit a temps complet de TELEOPERADOR/A


 

Aquí també podeu consultar les convocatòries tancades d’altres anys