Procediments de contractació – Oberts

  • Venda com a ferralla d’una màquina escombradora de serveis automotriu MFH 2500.