Procediments de contractació – Any 2009

Adjudicacions definitives – Any 2009

Redacció del projecte d’instal·lació de serveis diversos en el municipi de «Lliçà de Vall». Adjudicació definitiva a IGNACIO GALÁN SANTACANA (07/01/2010).

Aparcament soterrani «Pl. Generalitat». Adjudicació definitiva a l’empresa Ramon Llopart ALFA-3, S.A. (07/01/2010).

Aparcament soterrani carrer «Baldiri Aleu». Adjudicació definitiva a l’empresa ROMERO GAMERO S.A – ROGASA (14/01/2010).

Subministrament d’equip de recollida lateral. Adjudicació definitiva de Lot 1: xassís, a l’empresa AUTO DISTRIBUCIÓN, S.L. (23/06/2009). Adjudicació definitiva de Lot 2: caixa compactadora amb sistema de càrrega lateral, a l’empresa GEESINK, B.V. (01/09/2009).