Procediments de contractació – Any 2010

Adjudicacions definitives – Any 2010

Subministrament de xassís i caixa compactadora amb sistema de càrrega posterior per al servei de neteja viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment obert.

Obres i instal·lacions de serveis diversos relacionats amb l’estacionament de vehicles, benzinera, túnel de rentat i altres activitats complementàries i auxiliars al municipi de Lliçà de Vall, per procediment obert.

Subministrament i/o instal·lació de l’enllumenat públic al carrer Francesc Macià del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment negociat amb publicitat.

Subministrament i/o instal·lació de contenidors soterrats de residus per al projecte de reurbanització del carrer Francesc Macià del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment negociat amb publicitat.

Subministrament de maquinària i instal·lacions per a la posada en marxa, gestió i explotació dels aparcaments del Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi de Llobregat.

Subministrament de contenidors per a la recollida de residus municipals, per procediment negociat amb publicitat.

Direcció d’obres de construcció de l’aparcament soterrani «Baldiri Aleu» del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment negociat sense publicitat.