Procediments de contractació – Any 2012

Adjudicacions definitives – Any 2012

Subministrament i instal·lació de contenidors soterrats per a les obres de reurbanització del C/Francesc Macià (Fase II), per procediment negociat sense publicitat.

 Subministrament i instal·lació de materials per a l’obra de rehabilitació de la Masia Can Julià, per procediment negociat sense publicitat.

 Subministrament d’una escombradora mecànica per a la divisió de neteja viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment obert.