Programes d’Habitatge

El passat 18 de maig l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va encarregar la gestió dels 4 habitatges de l’IMPSOL ubicats al Saló Central a l’empresa municipal CORESSA.

Els quatre habitatges aniran adreçats a famílies monoparentals o monomarentals de la nostra ciutat, per garantir un dret fonamental com és l’habitatge a les persones en situació de vulnerabilitat.


PROCEDIMENTS OBERTS

Procés d’adjudicació habitatge Protecció oficial al Saló Central H2 any 2022

Cedit amb caràcter onerós per l’Impsol a l’Ajuntament de Sant Boi per destinar a finalitats socials com habitatge de lloguer social destinat a famílies monoparentals/monomarentals.


PROCEDIMENTS TANCATS

Procés d’adjudicació habitatges sector saló Central H2 any 2021