Servei de Control de Mercats

Es tracta d’un servei encomanat a CORESSA pel Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament que porta a terme les següents tasques:

  • Control d’accessos de vehicles per a càrregues i descàrregues en mercats ambulants
  • Control de parades muntades en mercats ambulants i obertes en mercats municipals
  • Control de paradistes en mercats ambulants i concessionaris en mercats municipals
  • Control dels espais utilitzats pels paradistes en mercats ambulants i pels concessionaris en mercats municipals
  • Control de venda il·legal
  • Control d’incidències

Aquest servei es porta a terme als mercats ambulants:

Mercat de Sant Josep

Mercat de Sant Jordi

Mercat de Torre de la Vila

Mercat de Ciutat Cooperativa

I als mercats municipals:

Mercat Centre-la Muntanyeta

Mercat de Sant Jordi

Mercat de Torre de la Vila