Tràmits freqüents en els processos de selecció

Donar-se d’alta en clau PIN per fer totes les gestions per internet

Aquest tràmit es pot fer al moment, sense necessitat d’anar presencialment i un cop fet es pot accedir a la resta de documentació i requisits de les ofertes de treball (informe vida laboral, no constància de delictes sexuals, convalidació de títols formatius…). Només necessiten un ordinador o mòbil amb cambra i micro.

Obtenció del padró a Sant Boi

Es fa al moment i sense necessitat de certificat digital. Tràmit

Informe de vida laboral

Es pot fer amb Clau PIN, a través d’SMS o amb certificat digital. Tràmit

Obtenció del certificat de no constància de Delictes sexuals
Convalidació títols de formació no universitaris

Per a les persones candidates d’origen estranger que vulguin convalidar els seus títols no universitaris (ESO, EGB, educació primària…).  Tràmit

Reconeixement de les competències professionals adquirides

per obtenir acreditació oficial (certificats de professionalitat) de l’experiència laboral en persones que no tinguin formació reglada. Tràmit